راهنمای مشتریان و صاحبان ایده شرکتی

مرحله اول

پس از ورود به سایت در قسمت انتخاب شرکتها شرکت مورد نظر را انتخاب کنید پس از کلیک روی شرکت مورد نظر رتبه کارآفرینی شرکت را مشاهده میکنید این مرحله 50هزار تومان هزینه دارد و از حساب شما نزد شرکت کسر می شود

مرحله دوم

جهت مشاهده جزئیات بیشتر و ابعاد نوآوری ایجاد رشد کلیک کنید این مرحله 100هزار تومان هزینه دارد و از حساب شما نزد شرکت کسر می شود

مرحله سوم

جهت مشاهده دو مولفه از هر یک از ابعاد مرحله دوم و همچنین تعیین وقت ملاقات حضوری با همکاران ما و آپلود ایده و طرح کلیک کنید این مرحله 200هزار تومان هزینه دارد با توجه به شهر محل سکونت و با توجه به رشته تخصصی نوع ایده و یا طرحی دارید میتوانید قرار ملاقات حضوری با همکار ما تعیین کنید در صورتیکه طرح پروژه و یا ایده شما به تصویب نهایی برسد در چارچوب ثبت یک شرکت سهامی خاص به این ترتیب خواهد بود 51درصد مالکیت حداکثری و مدیریت متعلق به صاحب ایده خواهد بود 46درصد متعلق به شرکت همکار استانی خواهد بود 3درصد هم به همکار اختصاص خواهد یافت

راهنمای مشتریان و صاحبان ایده شخصی

مشاهده رتبه کارآفرینی فردی در مرحله اول رایگان است پس از تکمیل پرسشنامه ها می توانید رتبه کارآفرینی خود را مشاهده کنید در مرحله دوم مشاهده درصد خلاقیت اتصال سازی نوآوری و ارزش 50هزار تومان از موجودی شما کسر می شود و در مرحله سوم که درصد دو مولفه از هر یک از ابعاد فوق رامشاهده میکنید مبلغ 100هزار تومان از موجودی شما کسر می شود در مرحله سوم شما اگر تمایل داشته باشید می توانید تقاضای ملاقات حضوری با همکاران ما در حوزه تخصصی مرتبط داشته باشید

با مشاهده رتبه کارآفرینی هر شرکت در مرحله اول 50هزار تومان در مرحله دوم 100هزار تومان و در مرحله سوم 200هزار تومان از موجودی شما کسر می شود در مرحله سوم شما اگر تمایل داشته باشید می توانید تقاضای ملاقات حضوری با همکاران ما در حوزه تخصصی مرتبط داشته باشید موارد فوق را قبول دارم وتائید میکنم