راهنمای کارشناسان

مرحله اول

پس از ثبت نام به عنوان کارشناس 20شرکت بورسی و غیر بورسی را دلخواه انتخاب کنید

مرحله دوم

پس از تائید سیستم بر اساس نیاز از بین 20شرکتی که انتخاب کرده اید پرسشنامه های کارآفرینی شرکتها را برای شما فعال میکند

مرحله سوم

پس از ورود به سایت در قسمت انتخاب شرکتها شرکت مورد نظر را انتخاب کنید پس از کلیک روی شرکت مورد نظر رتبه کارآفرینی شرکت را مشاهده میکنید این مرحله 50هزار تومان هزینه دارد و از حساب شما نزد شرکت کسر می شود

راهنمایی های تکمیلی

پرسشنامه شرکتها حاوی 36 سئوال است که پس از تکمیل آنها مبلغ 20هزار تومان به موجودی شما نزد شرکت اضافه می شود

کارشناسان در پایان هر ماه می توانند تقاضای وجه داشته باشند موجودی حساب آنها به حساب بانکی معرفی شده واریز می شود
تذکر مهم : نام و نام خانوادگی در شماره حساب بانکی و عضویت شما باید یکی باشد.

شرکتهای مورد بررسی توسط کارشناسان پیشنهاد می شود و سیستم به طور هوشمند و بر اساس نیاز آنها را توزیع میکند و در یکماه یکبار می توانید شرکتهای پیشنهادی جدید ارائه داده یا اینکه شرکتهای پیشنهادی قبلی را حذف کنید

هر پرسشنامه برای هر شرکت و هر نفر یکماه فرصت تکمیل دارد و به محض تکمیل تا ماه بعد غیر فعال است

تکمیل پرسشنامه و همچنین انتخاب شرکتها توسط کارشناسان کاملا" اختیاری است و به همه سئوالات پرسشنامه باید پاسخ داده تا تکمیل شود.

شما فروشنده پرسشنامه تکمیل شده به قیمت توافق شده هر پرسشنامه 20000 تومان هستید و شرکت کارآفرین ستاره بهارستان ..خریدار پرسشنامه به قیمت توافق شده 20000تومان است بدیهی است شرکت کارآفرین ستاره بهارستان وسایت www.ecompanypoll.com هیچگونه مسئولیت دیگری ندارد. از همکاری و دقت نظر شما کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم .