راهنمای همکاران

مرحله اول

پس از ثبت نام به عنوان همکار در قسمت پروفایل ساعت و روزهایی را که وقت ملاقات حضوری دارید درج کنید

مرحله دوم

همکاران حتما" باید دفتر اداری یا تجاری برای ملاقات حضوری داشته باشند

مرحله سوم

از بین شرکتهایی که رتبه کارآفرینی آنها آماده است می توانید بر اساس رشته تخصصی ومحل سکونت یا شناختی که از شرکت دارید 20شرکت انتخاب کنید

مرحله چهارم

در هر قرار ملاقات حضوری اگر از طریق مشتریان شرکتی باشد بعد از هر ملاقات حضوری 100هزار تومان به حساب شما واریز می شود و اگر از طریق مشتریان شخصی باشد 50هزار تومان به حساب شما نزد شرکت واریز خواهد شد و در پایان ماه می توانید تقاضای وجه داده تا به حساب بانکی شما واریز شود علاوه بر اینها اگر طرح ایده پروژه به تصویب نهایی برسد در چارچوب یک شرکت سهامی خاص 3درصد سهام شرکت به شما اختصاص خوا…

راهنمایی های تکمیلی

چنانچه مشتری شما را به عنوان مشاور انتخاب کند پس از ملاقات حضوری و ارسال نظریه مبلغ 100هزار تومان به موجودی شما شما نزد شرکت اضافه می شود

چنانچه طرح پروژه ایده و..... مشتری با نظریه ومشاوره شما به مرحله عملیاتی و اجرا برسد 3درصد سهام شرکتی که ثبت می شود به مشاور تعلق میگیرد 3- همکاران در پایان هر ماه می توانند تقاضای وجه داشته باشند موجودی حساب آنها به حساب بانکی معرفی شده واریز می شود
تذکر مهم : نام و نام خانوادگی در شماره حساب بانکی و عضویت شما باید یکی باشد

ملاقات حضوری با مشتری حتما" باید در دفتر کار تجاری یا اداری صورت بگیرد

مشتری بر اساس نوع تخصص و رشته شما و بر اساس استان و شهر محل اقامت شما را انتخاب میکند موارد فوق را قبول دارم وتائید میکنم