کارآفرینی ستاره بهارستان

ایده پرداز

صاحبان ایده،طرح و پروژه میتوانند با ارزیابی اولیه در مورد کارآفرین بودن ایده های خود با همکاران ما ملاقات نمایند و ایده های خود را عملی سازند

 
کارآفرینی ستاره بهارستان

رتبه کار آفرینی شخص

خلاصه می شود در خلاقیت،اتصال سازی،نوآوری و ارزش خودتان را آزمایش کنید تا ببینید رتبه کارآفرینی شما چقدر است.

 
کارآفرینی ستاره بهارستان

کارشناس

کسانی هستند که پرسشنامه شرکت ها را پر میکنند و بابت هر پرسشنامه به صورت آنلاین پول به حساب آنها واریز میشود.

 
کارآفرینی ستاره بهارستان

امور سهام

سهام داران شرکت کارآفرین ستاره بهارستان

 
کارآفرینی ستاره بهارستان

همکار

همکاران کسانی هستند که مراحل سه گانه شرکت را طی نموده و در مذاکره حضوری به عنوان همکار پذیرفته می شوند.هر شخص از همکاران حداکثر 20 شرکت برای بررسی بر اساس نوع رشته تحصیلی و علاقه مندی که دارند انتخاب میکنند.

 

تعریف کارآفرین و کارآفرینی

کارآفرین:کسی که با خلاقیت ، اتصال سازی و نوآوری ارزش را افشا می کند(بزرگیان 1393)

کارآفرینی یعنی ارزشی که با خلاقیت ،اتصال سازی و نوآوری افشا می شود.(بزرگیان 1393)

کارآفرینی ستاره بهارستان

ابعاد کارآفرینی

خلاقیت ، اتصال سازی ، نوآوری ، ارزش

خلاقیت

به کارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید(کایزر،1968،ص 4)

ادامه ...
کارآفرینی ستاره بهارستان

اتصال سازی

متصل کردن خلاقیت به نوآوری(بزرگیان 1393)

ادامه ...
کارآفرینی ستاره بهارستان

نوآوری

به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت (ویکی پدیا)

ادامه ...
کارآفرینی ستاره بهارستان

ارزش

اسم مصدر از ارزیدن ،عمل ارزیدن (لغتنامه دهخدا) به کارهایی که برای اعضای گروه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضاء گروه تلقی می‌شوند، ارزش می‌گویند(ویکی پدیا)

ادامه ...
مدل های ریاضی و مفهومی

مدل مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی1(GEM)

مدل مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 1997میلادی بر اساس ایده ای از مایکل هی و توسط پل رینولدز به عنوان مدلی کارآمد جهت تعیین شاخص های استاندارد جهانی کارآفرینی ارائه شد.
 

مدل ریاضی کارآفرینی (بزرگیان 1393)

شرکت کارآفرین ستاره بهارستان با مدل ریاضی کارآفرینی و جدیدترین روشهای علمی به شما کمک کند تا کارآفرین شوید کارآفرین بمانید و کارآفرینی کنید .

E=1

E=V*C*G*I

V=C=G=I

EQ=Vq+Cq+Gq+Iq

EQ=(VCGI) (Vq+Cq+Gq+Iq)


IF a≠E                        E=EQ <=> UE=E-EQ

IF a=E                  E≠EQ <=> UMEQ=E-EQ

E=1 <=> FE<=> EQ=1

UE=0<=> FE <=> UMEQ=0

EFE => STE


EFE => STE

TEa≠ TE             TE=TEQ <=> UTE=TE-TEQ

TEa= TE       TE≠TEQ <=> UMTEQ=TE-TEQ

UTGKH=UMTEQ

TE=1 <=> FKH <=> TEQ=1

UTE=0 <=> FKH <=> UMTEQ=0